Keer op keer blijkt dat de relatie Kerk-Israël de gemoederen van velen bezig houdt. Dat zal voorlopig wel zo blijven. Zowel de actuele situatie van Israël in het Midden-Oosten als de vele theologische vragen die rond dit onderwerp blijven spelen, geven daartoe alle aanleiding. Dit blijkt ook weer uit de zeer lezenswaardige brochure van de hand van dr M. van Campen die de Gereformeerde Bond onlangs uitgaf. Wij bevelen deze themabrochure met de titel 'Israel en de Palestijnen' van harte bij u aan! U vindt de volledige tekst op onze website. Tevens kunt u de volledige tekst downloaden op de site van de Gereformeerde Bond zelf, www.gereformeerdebond.nl.

In onze nieuwsbrief van april jl. hebt u kunnen lezen dat het bestuur van de GWS na een lang proces van bezinning heeft besloten om theologie rond Kerk en Israël tot een van onze kern-aandachtsgebieden te maken. Dat betekent dat we naast puriteinen en opwekkingsbewegingen er vanaf nu een derde hoofdthema bij zullen hebben. Hoe zijn we tot dit besluit gekomen? Waarom nu juist dit thema? En waarom moet de GWS dit oppakken? Klik hier voor het vervolg...