in liquidatie
Bestuur:
Dhr. Jeroen Bol, Alphen a/d Rijn, voorzitter
Dhr. Robert Bezemer, Alphen a/d Rijn, secretaris en penningmeester
Dhr. Ingmar Remmelzwaal, Alphen a/d Rijn
Dhr. Noël Masseus, Emmeloord

KvK-nummer: 41169211
RSIN-nummer: 804042421
Rekeningnummer: NL25 RABO 0391 7439 02 t.n.v. George Whitefield Stichting te Alphen aan den Rijn (wordt eind 2016 opgeheven)

Doelstelling: klik hier voor de doelstelling van de GWS.
Beleidsplan: klik hier voor het beleidsplan van de GWS. (pdf-document)
Beloningsbeleid: klik hier voor het beloningsbeleid van de GWS. (pdf-document).
Activiteitenverslag 2015: klik hier voor het activiteitenverslag van de GWS. (pdf-document)
Financiële verantwoording 2015: de balans, de resultatenrekening en een korte toelichting op de financiële resultaten. (pdf-documenten).