De belangrijkste activiteiten van de GWS zijn op dit moment:

  • Het schenken van belangrijke boeken van en over puriteinen en verwante opwekkingsbewegingen aan met name bibliotheken van bijbelgetrouwe theologische opleidingen. Deze ondersteuning wordt gefinancierd uit ons boekenfonds.
  • Publiceren van artikelen. Tot en met 2002 gebeurde dit via de uitgave van ons kwartaalblad, het George Whitefield Bulletin. Vanaf 2003 publiceren we artikelen en ander materiaal via deze website. In deze artikelen besteden we veel aandacht aan puriteinen en opwekkingspredikers en hun actuele betekenis voor nu. Ook de 'moderne puritein' komt aan het woord, vaak met een duidelijke kijk op de geestelijke een maatschappelijke situatie in onze tijd.
  • Het beleggen van themadagen. De thema's hebben doorgaans een duidelijke relatie met het puritanisme en verwante opwekkingsbewegingen. Daarnaast hebben de onderwerpen ook vaak raakvlakken met de actualiteit . Een aantal voorbeelden:
    • 'Kansen en obstakels; Evangelieverkondiging in een postmodern Nederland' (1998 met Dr. B. Wentsel)
    • 'Omdat het om God gaat; John Piper en Rick Warren in het licht van de puriteinse nadruk op de glorie van God' (2005 met Dr. H. van de Belt en ds. M.B. Gorsira) en
    • 'De onopgeefbare verbondenheid van de Kerk met het volk Israël' (2007 met Dr. M.van Campen en Dr. Henk Bakker).