Zien en Leven - Oscar LohuisWordt nu donateur van de George Whitefield Stichting...

... en ontvang gratis het boek van Oscar Lohuis

'Zien en leven, geestelijke vernieuwing door het evangelie'

Wanneer u zich aanmeldt als nieuwe donateur van de George Whitefield Stichting ontvangt u gratis het boek van Oscar Lohuis: 'Zien en leven, geestelijke vernieuwing door het evangelie'. (winkelwaarde € 12,50). U bent al donateur voor een bedrag van € 25,00 per jaar. Als donateur wordt u via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze activiteiten en verdere plannen van de George Whitefield Stichting (GWS). Ook ontvangt u dan voortaan korting op deelname aan onze thema- en studiedagen. Houdt u er rekening mee dat de GWS momenteel tijdelijk geen ANBI status heeft. Dat betekent dat uw gift op dit moment niet aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. We verwachten in de loop van dit jaar wel weer de ANBI status te hebben. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte. Uw bijdrage aan de GWS verschaft de ons de financiële middelen om het groeiende werk geleidelijk aan verder uit te kunnen bouwen.

Waarom?
Het verhaal van de George Whitefield Stichting (GWS) krijgt steeds meer weerklank. We bespeuren een groeiende behoefte aan gedegen en bijbels gefundeerde alternatieven voor de hypes die vooral de evangelische beweging overspoelen. Er is behoefte aan heldere bijbelse criteria om de zoveelste nieuwe trend te kunnen toetsen. En misschien is er nog wel het meest behoefte aan meer verantwoorde goede materialen voor geloofsopbouw voor gebruik in de gemeentes. Helaas ligt dergelijk materiaal niet voor het opscheppen.

Samenwerking
In toenemende mate wordt er voor antwoorden op dit alles naar de George Whitefield Stichting gekeken. Alleen zullen we die uitdaging natuurlijk nooit aankunnen. Maar gelukkig ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden met verwante christelijke organisaties zoals bijvoorbeeld CVKoers, Stichting Tot Heil des Volks en de Christelijke Hogeschool Ede. Als GWS zijn we dankbaar voor de mogelijkheden die deze samenwerkingsverbanden bieden. Zo krijgen we steeds meer mogelijkheden om een gezond, beproefd en gedegen bijbels geluid te laten klinken. We zijn ervan overtuigd dat daar steeds meer behoefte aan is.

Donateursactie
Wanneer u nu donateur wordt van de GWS ontvangt u zoals gezegd het boek van Oscar Lohuis 'Zien en leven, geestelijke vernieuwing door het evangelie' cadeau.

Wilt u donateur van de George Whitefield Stichting worden?

  • U kunt zich aanmelden door € 25,00 over te maken op bankrekening NL25 RABO 0391 7439 02 ten name van George Whitefield Stichting te Alphen aan den Rijn onder vermelding van: Donateursschap.
  • Vult u daarnaast ook uw naam en adresgegevens in op het donateur-invulformulier. Wij hebben dan de gegevens om u de nieuwsbrief, gebedsonderwerpen en het boek te kunnen toezenden.