themadag van de Jules Isaac Stichting,

Poortkerk Veenendaal, maandag 9 november

Afgelopen voorjaar 2015 heeft het bestuur van de George Whitefield Stichting een nieuwe stichting in het leven geroepen, de Jules Isaac Stichting. De website van deze nieuwe stichting, www.julesisaacstichting.org, is sinds juni in de lucht. Dit nieuwe initiatief is de vrucht van de zoektocht die voor ons als bestuur de afgelopen jaren steeds belangrijker en dringender is geworden. De zoektocht naar een werkelijk antwoord op de vervangingstheologie, de idee dat de kerk de plaats van het volk Israël zou hebben ingenomen, de leer die de kerk der eeuwen heeft gestempeld. Deze dwaalleer heeft de kerk veel schade berokkend en heeft eeuwenlang onnoemelijk veel lijden voor het Joodse volk met zich mee gebracht.  

Met een werkelijk antwoord bedoelen we een manier van Bijbel lezen en verklaren, een theologie, die recht doet aan de Bijbelse gegevens en daarom bijbelgetrouw genoemd kan blijven worden. En dietevens volkomen recht doet aan de blijvende positie van het Joodse volk, van Israël, als het voor eeuwig uitverkoren volk van God, de 'geliefden om der vaderen wil'.

Natuurlijk kunnen wij als stichting dit ambitieuze doel niet zelf realiseren. Het kan alleen gerealiseerd worden door de samenwerking van gelovige partner organisaties, theologen en anderen wereldwijd. We verheugen ons in diverse goede contacten met vooraanstaande theologen op dit terrein in Nederland en in de Verenigde Staten. Zo komt een van de belangrijkste Messias belijdende Joodse theologen van dit moment, dr. Mark S. Kinzer op onze uitnodiging, in samenwerking met Christenen voor Israël, in november over naar Nederland voor het geven van lezingen en colleges. Maandag 9 november zal Mark Kinzer twee lezingen en een workshop geven op de eerste themadag van de Jules Isaac Stichting in de Poortkerk in Veenendaal.

Alle informatie over de themadag, over de Jules Isaac Stichting en over Mark Kinzer vindt u op www.julesisaacstichting.org