OPGEHEVEN

De George Whitefield Stichting is opgeheven. De publicaties blijven voorlopgig op deze website beschikbaar!

Algemene informatie
De George Whitefield Stichting (GWS) is in 1994 in het leven geroepen door een zestal personen uit diverse Nederlandse kerken.  Het belangrijkste motief hiervoor was de wens om de rijke en actuele lessen die de puriteinen en opwekkingspredikers ons hebben nagelaten, toe te willen passen op onze eigen tijd. Een tijd die in West-Europa gekenmerkt wordt door massale kerkverlating en een diepe geestelijke crisis. Zo willen we vanuit een historisch perspectief een bijdrage leveren aan de bewustwording van de noodzaak van verootmoediging en gebed voor een waarachtige opwekking. Tegelijk willen we de kerk van nu nadrukkelijk wijzen op de geestelijke rijkdom die ons overvloedig ter beschikking staat in de overvloed aan literatuur die bovengenoemde bewegingen ons hebben nagelaten. Dit in de overtuiging dat deze bronnen in belangrijke mate de remedies kunnen verschaffen kunnen voor de malaise waarin de West-Europese kerk momenteel verkeert.

George Whitefield
Georog WhitefieldDe stichting heeft voor haar naam gekozen omdat de evangelist en opwekkingsprediker George Whitefield (1714-1770) een van de belangrijkste verbindende schakels is geweest tussen de puriteinen in de 16e en 17e eeuw en de grote opwekkingen in de 18e en 19e eeuw.Het was George Whitefield die in 1739, in een tijd van geestelijk en moreel verval een radicale prediking begon te brengen van het Evangelie van bekering en wedergeboorte. In het bijzonder Whitefield heeft in een zeer donkere tijd de Bijbelse boodschap van de Reformatie en de puriteinen nieuw leven heeft ingeblazen. Het was onder de prediking van George Whitefield en John Wesley dat de 'Great Evangelical Revival' begon in Engeland. Deze grote opwekking zou jarenlang voortduren.

Motieven voor de oprichting van GWS:

  1. De nood van deze tijd
    De oprichters van de GWS weten zich diep bewogen met de voortschrijdende ontkerkelijking in ons land en de geestelijke ontreddering die daarmee gepaard gaat. De westerse wereld dreigt af te stevenen op een geestelijke en maatschappelijke crisis die haar weerga niet kent. Steeds meer christenen zijn er de afgelopen jaren van overtuigd geraakt, dat alleen een waarachtige opwekking dit tij nog zal kunnen keren.
  2. Rijke lessen
    Wie waren de puriteinen en de christenen uit de tijd van de grote opwekkingen in de 18e en de 19e eeuw? Wat hebben zíj bereikt in hún tijd? Zijn er mogelijkheden voor ons christenen nú om belangrijke lesen te leren uit wat deze christenen ons hebben nagelaten in daden en geschriften? De GWS is ervan overtuigd dat deze laatste vraag bevestigend moet worden beantwoord. De GWS beoogt daarom de rijke lessen uit de periode van de Puriteinen en met hen verwante opwekkingsbewegingen onder de aandacht van een breed publiek te brengen.