mag het ook iets meer zijnPerspectieven voor geestelijke vernieuwing

We zijn best een beetje trots op dit boek. Het is het eerste boek dat de George Whitefield Stichting in eigen beheer uitgeeft. De redactie heeft er hard aan gewerkt en het resultaat is er dan ook naar. De inhoud mag er zijn en dat het er ook nog eens goed verzorgd uitziet is mooi meegenomen. Het is een bundel geworden met pakkende artikelen van verschillende auteurs. Het spanningsveld tussen Godgericht en mensgericht/ikgericht, denken en leven loopt als een rode draad door deze uitgave. Dit is het spanningsveld waar we als christen allemaal dagelijks mee te maken hebben wanneer we het Grote Gebod uit Mattheus 22 tenminste serieus nemen.

Wat kunt u zoal verwachten ? Een greep uit de inhoud.
Een gekruid artikel van dr. H.A. Bakker waarin hij op indringende wijze wezenlijke vragen rond de identiteit van de evangelische beweging behandelt. Een kritische evaluatie van het boek Doelgericht Leven van Rick Warren door ds. Michael Gorsira. Ook de voortreffelijke lezing die Gorsira in 2003 hield op de studiedag van de GWS heeft een plek in deze bundel gekregen. Verder vindt u in het boek een lezenswaardig interview met de wereldwijd gerespecteerde evangelicale auteur dr. J.I. Packer. Twee artikelen gaan in op het boek Dynamics of spiritual life van Richard F. Lovelace. Dit boek van dr. Lovelace heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de George Whitefield Stichting en doet dat nog steeds. In de artikelen wordt vanuit diverse invalshoeken getracht de situatie van de kerk nu te peilen. Ook de lezing uit 2003 van Jeroen Bol over het leven George Whitefield en zijn immense evangelisatie activiteiten heeft een plaats in de bundel gevonden. Achterin het boek vindt u vier boekrecensies en een bespreking door L.J. van Valen van de prachtige nieuwe Jonathan Edwards biografie van de hand van George M. Marsden.

De diagnoses in deze bundel zijn hier en daar niet mals. Het mag inderdaad wel wat meer zijn op het Nederlandse christelijke erf. Er is niet zo veel reden voor christelijk triomfalisme. Maar in de bundel worden ook lokkende perspectieven voor geestelijke vernieuwing geschilderd. En daar is alle aanleiding toe. Tenslotte mogen we als George Whitefield Stichting putten uit misschien wel de meest rijke geestelijke traditie die de kerk gekend heeft. Evangelical reformed christendom staat voor vier eeuwen zeer rijke schriftuitleg en vaak bewonderenswaardige en inspirerende christenlevens. Niet alleen de puriteinen uit de 16e en 17e eeuw, maar ook diverse grote opwekkingsbewegingen na hen, grote predikers als C.H. Spurgeon en Martyn Lloyd-Jones en hedendaagse auteurs als John Piper, J. I. Packer en Jerry Bridges staan in deze vruchtbare geestelijke traditie. Dat is de geest die deze bundel doorademt.

Perspectief en uitdaging
Gelukkig is de kerk van nu geen 21e eeuws project maar maken we deel uit van de kerk der eeuwen. De glorietijden die de westerse kerk wel degelijk gekend heeft kunnen ons nu nog steeds inspireren en bemoedigen. Maar ze stellen ons 21e eeuwse christenen ook voor een vraag: 'Mag het ook iets meer zijn' ? Het antwoord is natuurlijk ja.

We hoeven ons niet moedeloos neer te leggen bij statistieken van kerkverlating en sombere verhalen over de toekomst. Het gedachtegoed van de evangelicale gereformeerde traditie levert werkelijk perspectieven voor geestelijke vernieuwing. Perspectieven op de mogelijkheden van een geestelijk rijk christenleven, levend vanuit Christus en puttend uit die wonderbaar rijke genade die Hij aan zijn kerk heeft geopenbaard.

Aan ons de uitdaging om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar deze perspectieven voor geestelijke vernieuwing te verkennen. En daarbij te putten uit de schatten van de kerk der eeuwen. Want het gedachtegoed van de Engelse puriteinen en met hen verwante opwekkingspredikers is nog springlevend en actueel. Het wil wat zeggen dat reformatoren als Luther en Calvijn en in hun kielzog de Engelse puriteinen, eeuwen later nog volop in de belangstelling staan. Opwekkingspredikers als George Whitefield en Jonathan Edwards namen in de 18e eeuw de toorts van de Reformatie over. Het licht van het Evangelie scheen in die jaren van opwekking wel zeer krachtig. In dat schijnsel kunnen we ons nog steeds koesteren. Vandaag de dag putten auteurs als John Piper, Tim Keller en J.I. Packer veelvuldig uit deze bronnen.

Niet moedeloos
Het is zonneklaar dat de kerk in West Europa momenteel geen bloeitijd doormaakt. Maar gelukkig is de kerk van nu geen 21e eeuws project. We mogen staan op de schouders van de velen die ons voorgingen. De glorietijden die de kerk gekend heeft stellen ons dan ook voor een vraag: 'Mag het ook iets meer zijn' ? Het antwoord is natuurlijk ja. We hoeven ons niet moedeloos neer te leggen bij statistieken van kerkverlating en sombere verhalen over de toekomst. Het gedachtegoed van de puriteinen levert werkelijk perspectieven voor geestelijke vernieuwing. De vraag is of wij willen luisteren en of we de handschoen durven oppakken.

Deze uitdaging wordt ons voorgehouden in verschillende artikelen in deze bundel. Het is de uitdaging om de realiteit van een bloedende, niet bloeiende kerk eerlijk onder ogen te durven zien. De uitdaging om de handschoen op te pakken die ons vanuit het verleden wordt toegeworpen. De uitdaging ook om niet bij de pakken neer te zitten maar perspectieven voor geestelijke vernieuwing te verkennen. En daarbij te putten uit de schatten van de kerk der eeuwen. Want we kunnen niet zonder. Echt niet.

Titel: Mag het ook iets meer zijn? Perspectieven voor geesteljke vernieuwing.
Auteurs: Henk Bakker, Michael Gorsira, Jeroen Bol, Leen van Valen, Wolter Rose, Willem van Klinken.